MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die wij als onderneming hebben. Day@Work Bedrijfskleding voert een beleid dat hier op verschillende manieren invulling aan geeft. Wij conformeren ons aan de uitgangspunten van het landelijke overheidsprogramma Duurzaam Inkopen. Bewust maken wij keuzes voor leveranciers en producenten die zijn aangesloten bij de Fair Wear Foundation. Deze organisatie heeft een gedragscode ontwikkeld, waarbij aan Internationaal geaccepteerde arbeidsnormen wereldwijd moet worden voldaan.