VEILIGHEID OP HET WERK

Veiligheid op het werk is voor elke professional essentieel. Het aantal veiligheidsrisico’s en de mogelijke ernst van de gevolgen verschilt sterk per sector. Desondanks is safety first een motto dat overal geldt. In meerdere sectoren, zoals de bouw, de chemische industrie en de logistiek, kunnen veiligheidsrisico’s beperkt worden door de juiste werkkleding te dragen. Tricorp heeft daar een speciaal label voor ontwikkeld: Deze lijn bestaat uit hoge zichtbaarheidskleding en multinorm kleding. In dit artikel lees je meer over veel voorkomende veiligheidsrisico’s en hoe je ongevallen kunt voorkomen door gecertificeerde veiligheidskleding te dragen.

ARBEIDSONGEVALLEN: ALLE FEITEN OP EEN RIJTJE

Dat veiligheid op het werk continu onder de aandacht moet worden gebracht, blijkt wel uit de cijfers over arbeidsongevallen. Gemiddeld krijgen maar liefst 200.000 medewerkers per jaar te maken met een arbeidsongeval. Uiteraard verschillen deze ongevallen sterk in ernst, van een medewerker met lichte verwondingen tot een dodelijk slachtoffer (zo’n zestig per jaar). Een arbeidsongeval wordt binnen de Arbowet gedefinieerd als “een gebeurtenis op het werk of in werktijd die onmiddellijk leidt tot schade aan de gezondheid”. Werklocaties worden hierbij niet alleen als kantoren van bedrijven en instellingen gedefinieerd, maar bijvoorbeeld ook als bouwplaatsen of de openbare weg (indien wegwerkers hier aan het werk zijn).

VOORKOMEN VAN ARBEIDSONGEVALLEN

Om deze cijfers te verlagen, zullen werkgevers zich moeten blijven focussen op het voorkomen van arbeidsongevallen en onveilige situaties. Het beperken van de invloed van omgevingsfactoren, goede informatievoorziening over gezondheids- en veiligheidsrisico’s én het dragen van kwalitatief hoogstaande werkkleding zijn voorbeelden van voorzorgmaatregelen die genomen kunnen worden. Tricorp stelt de hoogste eisen aan haar werkkleding, niet alleen op het gebied van kwaliteit en uitstraling. Ook veiligheid op het werk is een belangrijk thema voor Day@Work Bedrijfskleding.