Veiligheidsnormen

Welke risico’s en gevaren er op een werkplek zijn, wordt duidelijk door de RI & E (risico inventarisatie en evaluatie) die iedere werkgever moet doen vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Risico’s worden allereerst beperkt door maatregelen in de werkomstandigheden, zoals goed beveiligde machines en veilige werkmethoden. Een ongeluk kan echter altijd gebeuren en om dan goed beschermd te zijn, daarvoor zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Day@Work Bedrijfskleding heeft verschillende productlijnen die tegen één of meer risico’s beschermen. Op deze kleding is de (Europese) wet op de Persoonlijke Beschermingsmiddelen van toepassing.